Kiwanis 2015 Date: 05-09-15   Venue: Salem - Salem, NH