Cheney High School Vernon Ferguson Invitational 2022 Date: 04-29-22   Venue: Cheney HS - Cheney, KS