Vernon Ferguson Invitational - Cheney 2019 Date: 04-26-19   Venue: Cheney HS - Cheney, KS