Vern Ferguson Invitational - Cheney Date: 04-27-18   Venue: Cheney HS - Cheney, KS