Nashua North vs Nashua South Date: 02-02-09   Venue: Nashua North - Nashua, NH