Tourtelotte, Clare Class: Senior Team: Newton South