LeBlanc, Joe Class: 2018   Team: Peabody Vet. Mem.