Abi Samara, Joe Class: Senior   Team: Central Catholic