Truong, Samantha Class: Senior   Team: Peabody Vet. Mem.