Chaney, Logan Class: 2017   Team: David Thibodaux STEM