Napoli, Alexis Class: Sophomore   Team: St. Aloysius