Laphan, Jonathan Class: 2016   Team: Peabody Vet. Mem.