Hassan, Stephanie Class: 2016 Team: Peabody Vet. Mem.