Dawe, Travis Class: 2017   Team: Peabody Vet. Mem.