HOL v BIB v POR Date: 12-13-14   Venue: Portsmouth - Portsmouth, NH