CHS v HOL v BIB @ POR Date: 12-08-12   Venue: Portsmouth - Portsmouth, NH