Nashua North vs Nashua South Date: 12-17-10   Venue: Nashua North - Nashua, NH