Nashua North vs Nashua South Date: 12-18-09   Venue: Nashua North - Nashua, NH