Phaneuf, Jason Class: Senior Team: Sanborn Regional