Yatsuhashi, Andrew   Team: WPI   Other Sports: Track & Field