Storino, Ashley   Team: NYU   Other Sports: Track & Field