Damkot, Trevor   Team: Wis.-Oshkosh   Other Sports: Track & Field