Gendron, Kris Class: Senior Team: Mountain View Middle School